axuda consulta mapa web buscar      
Páxina principal do IGAPE Contactar co IGAPE Xunta de Galicia Sociedades participadas polo IGAPE: XesGalicia e BicGalicia
Programas e axudas > Microcréditos   voltar inicio
  Microcréditos  

 MICROCRÉDITOS

IGAPE-EE.FF.-SGRs

TIPO DE XURO FIXO

2,5%

PRAZO AMORTIZACIÓN

5 anos, incluido ata 1 ano de carencia.

INVESTIMENTOS

Activos fixos

GARANTÍAS

Aval de SGR

SOLICITUDES

Se presentan no IgapeTemas relacionados:
       Acceso ó sistema de cumplimentación de solicitudes de Microcréditos. RESTRINXIDO A USUARIOS REXISTRADOS  
 
 
Listas de distribución
 Novidades en programas e axudas.