axuda consulta mapa web buscar      
Páxina principal do IGAPE Contactar co IGAPE Xunta de Galicia Sociedades participadas polo IGAPE: XesGalicia e BicGalicia
Programas e axudas > Empresas en crise   voltar inicio
  Empresas en crise  

A través de esta axuda proporcionada polo Igape pretendese favorece-la volta a viabilidade técnica e económica das empresas galegas que estean atravesando unha situación de crise, segundo algun dos seguintes puntos:

 • Axudas de salvamento.

  • Garantías sobre préstamos ou créditos para mante-la actividade da empresa mentres se elabora un plan de reestructuración.

 • Axudas de reestructuración.

  • Garantías sobre préstamos ou créditos.

  • Subvención dos gastos financeiros de préstamos a l/p para cancelación de c/p ou ampliación de capital.

  • Subvención dos gastos de consultoría ou contratación de xerencia especializada.

 • Axudas para a elaboración do Plan de ReestructuraciónTemas relacionados:
       Texto do DOG  
 
 
Listas de distribución
 Novidades en programas e axudas.