axuda consulta mapa web buscar      
Páxina principal do IGAPE Contactar co IGAPE Xunta de Galicia Sociedades participadas polo IGAPE: XesGalicia e BicGalicia
Programas e axudas > Convenio Igape-Ico-EEFF   voltar inicio
  Convenio Igape-Ico-EEFF

 
 

Desde o convencemento do importante papel que as Pemes desenvolven na actividade económica, o Igape pon en marcha un programa de financiamento dos investimentos que estas empresas promovan. A axuda consiste na subsidiación ao tipo de xuro dos préstamos/leasing que se concerten coas entidades de crédito acollidas ao presente convenio, nos termos e condicións establecidas no contrato de financiamento subscrito entre o Igape e as entidades de crédito (liña ICO-PEME 2006).

CAIXAS

BANCOS

SGR

 • CAIXA GALICIA
 • CAIXANOVA
 • CAIXA RURAL GALEGA
 • CAJA ESPAÑA
 • CAJA MADRID
 • LA CAIXA
 • BANCO BILBAO VICAYA ARGENTARIA
 • BANCO DE GALICIA
 • BANCO ESPIRITO SANTO
 • BANCO GALLEGO
 • BANCO PASTOR
 • BANCO POPULAR
 • BANCO SABADELL
 • BANCO SIMEÓN
 • BANCO URQUIJO
 • BANKINTER
 • LICO LEASING, S.A. EFC
 • SANTANDER CONSUMER, EFC, S.A.
 • AFIGAL
 • SOGARPOTemas relacionados:
       Resolución do 06/04/2006 (DOG Nº 73 17/04/2006) - Convenio Igape-Ico-EEFF  
       Anexo II. Solicitude da axuda ao amparo do convenio Igape-Ico-EEFF  
       Resumo informativo  
       Corrección de erros da resolucion do 06/04/2006 (DOG Nº 86 05/05/2006)  
       Autorización de solicitude de certificacións