axuda consulta mapa web buscar      
Páxina principal do IGAPE Contactar co IGAPE Xunta de Galicia Sociedades participadas polo IGAPE: XesGalicia e BicGalicia
Programas e axudas   voltar inicio
  Esquema global das axudas

 
 

Liñas de axuda e servizos do
IGAPE 2002-2006

Apoios a Investimentos

Programa de investimentos

Audiovisuais

Emprendedores

Xeriátricos

PEMEs

Pesca

Microcréditos

Incentivos rexionais

Transporte

Apoios a novas iniciativas empresariais

Implantación de proxectos emprendedores

Cualificación como entidade colaboradora

Difusión da cultura emprendedora (Organismos intermedios)

Apoios á continuidade e á mellora competitiva

Plan de consolidación e competitividade da PEME

Apoios a empresas

Salvamento e reestructuración

Avais

Formación

Apoios á especialización laboral

Cursos Pimega

Servizos

Apoio ó establecemento de novos proxectos (Investimentos)

Elaboración de diagnósticos (Mellora competitiva)

Apoio á elaboración do Plan de Empresa (Emprendedores)

Información sobre axudas e asesoramento para a formulación da solicitude con cita previa 
 
Listas de distribución
 Novidades en programas e axudas.