axuda consulta mapa web buscar      
Páxina principal do IGAPE Contactar co IGAPE Xunta de Galicia Sociedades participadas polo IGAPE: XesGalicia e BicGalicia
Programas e axudas > Avais   voltar inicio
  Obxectivos  

Prestación de avais a empresas beneficiarias diante das entidades de crédito ou establecementos financeiros legalmente establecidos, de acordo con algunha das finalidades e obxectivos relacionados a seguir:

  • Avais para apoiar plans de viabilidade de empresas.

  • Avais para apoiar accións que sexan consecuencia de plans e programas sectoriais de competitividade, así como aquelas que, con igual finalidade, poñan en marcha empresas ou grupos empresariais de especial interese socioeconómico para Galicia.

  • Avais para o apoio e promoción de novas empresas ou ampliacións das xa existentes.


 
 
Listas de distribución
 Novidades en programas e axudas.