axuda consulta mapa web buscar      
Páxina principal do IGAPE Contactar co IGAPE Xunta de Galicia Sociedades participadas polo IGAPE: XesGalicia e BicGalicia
Ferramentas e servizos   voltar inicio
  Ferramentas e Servizos

 
 

Unha política de desenvolvemento económico non pode basearse só en axudas e subvencións. Estas son importantes, pero existen outros elementos de carácter mais intanxible nos que as políticas públicas poden desempeñar un importante papel no desenvolvemento da capacidade competitiva das empresas ubicadas nun determinado territorio.

Estamos a falar de servizos (cursos, consultoría, seminarios, ...) e ferramentas (manuais, elementos divulgativos, aplicacións informáticas, páxinas web,...) postos a disposición do tecido productivo. Dende o Igape ofertase unha importante variedade destes instrumentos de apoio. Para maior claridade organizase a presentación dos mesmos en dous grandes grupos:

  • Ferramentas e servizos ofertados a empresas xa existentes; normalmente deseñados para pemes.

  • Ferramentas e servizos ofertados para personas con inquietude por iniciar unha actividade empresarial, os chamados emprendedores.

Adicionalmente, e como un servicio propio deste portal, ofertánse diferentes listas de distribución electrónicas, que informan de diferentes novidades.