axuda consulta mapa web buscar      
Páxina principal do IGAPE Contactar co IGAPE Xunta de Galicia Sociedades participadas polo IGAPE: XesGalicia e BicGalicia
Ferramentas e servizos > Listas de distribución   voltar inicio
  Listas de distribución

 
 

Servizo que permite recibir no propio correo electrónico novidades e avisos en relación coas temáticas de cada lista.

Para subscribirse ás listas deben rexistrarse nestas, no punto concreto da web onde se oferten ou nesta mesma páxina, nos enlaces da parte dereita. Para o rexistro é suficiente con indicar o enderezo electrónico no que se desexe recibir a información.

Están dispoñibles as seguintes listas:

Novidades en programas e axudas. Informa sobre as novidades que se produzan nas liñas de axuda xestionadas polo Igape. Tamén, con frecuencia aproximada de dúas mensaxes por semana, envíase información resumida sobre os distintos programas xestionados polo Igape.

O Igape no Diario Oficial de Galicia. Informa sobre as cuestións relativas ao Igape que se publiquen no Diario Oficial de Galicia. En particular, informa sobre as contratacións externas convocadas polo Igape. 
 
Listas de distribución
 Novidades en programas e axudas.
 O Igape no Diario Oficial de Galicia