INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Buscador de axudas Lenda bandeiras Manual de axuda
Buscar en...  
   os seguintes térmos...

Axuda en vigor ata a súa derogación
Axuda pendente de convocatoria
Axuda derogada ou fóra de prazo
 

Resultados da busqueda

IGAPE- Instituto Galego de Promoción Económica
Axudas en vigor na actualidade
IGAP000 - Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda 1 DEFINICIÓN DE MICROEMPRESAS, PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS (PEMES)
IGAP159 - Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda 2 TIPOS DE XURO DE DIFERENTES CONVENIOS
IGAP305 - O prazo de presentación finaliza o 31/10/2016 3 AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN FOEXGA 2016-2017
IGAP303 - O prazo de presentación finaliza o 31/10/2016 4 Modificada nos últimos 15 días IG204 - APOIO FINANCEIRO ÁS PEMES - BONIFICACIÓN DOS CUSTOS DO FINANCIAMENTO DE PRÉSTAMOS SUPERIORES A 25.000 EUROS (2016)
IGAP302 - O prazo de presentación finaliza o 31/10/2016 5 Modificada nos últimos 15 días IG206 - MICROCRÉDITOS - BONIFICACIÓN DOS CUSTOS DO FINANCIAMENTO DAS MICROEMPRESAS TITULARES DE PRÉSTAMOS INFERIORES A 25.000 EUROS (2016)
IGAP301 - O prazo de presentación finalizou o 21/10/2016 6 Modificada nos últimos 15 días IG190 - AXUDAS AOS SERVIOS DE ANÁLISE POTENCIAL COMPETITIVO, PROFESIONALIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO ESTRATÉXICO (PROGRAMA REACCIONA)
IGAP300 - O prazo de presentación finaliza o 24/10/2016 7 IG219 - REFORMA16 - AXUDAS A PARTICULARES PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAIS E PEZAS DE MOBILIARIO DE COCIÑA E BAÑO (2016) - CRÉDITO ESGOTADO
IGAP286 - O prazo de presentación finaliza o 31/10/2016 8 IG179 - RE-SOLVE 2016: APOIO AO ACCESO AO FINANCIAMENTO OPERATIVO (ACTIVO CORRENTE)
IGAP287 - O prazo de presentación finaliza o 31/10/2016 9 IG221 - APOIO AO ACCESO E ADECUACIÓN DO FINANCIAMENTO DAS EXPLOTACIÓNS LEITEIRAS PARA REFINANCIAMENTO DE PASIVOS (LIÑA 1)
IGAP290 - O prazo de presentación finaliza o 31/10/2016 10 IG222 - APOIO AO ACCESO E ADECUACIÓN DO FNANCIAMENTO DAS EXPLOTACIÓNS LEITEIRAS PARA O APOIO AO CIRCULANTE (LIÑA 2)
IGAP288 - O prazo de presentación finaliza o 30/12/2016 11 IG227 - PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN EQUIPOS PRODUTIVOS (2016)
IGAP292 - O prazo de presentación finaliza o 30/12/2016 12 IG228 - PROXECTOS DE INVESTIMENTO XERADORES DE EMPREGO (2016)
IGAP284 - O prazo de presentación finaliza o 31/05/2017 13 IG142 - PRÉSTAMOS DO IGAPE PARA FINANCIAR CIRCULANTE E INVESTIMENTOS CON FONDOS DO BEI (2015)
IGAP255 - Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda 14 IG195 - TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE NOVACIÓNS MODIFICATIVAS DE DIVERSOS PRÉSTAMOS DO IGAPE
IGAP016 - O prazo de presentación finaliza o 31/12/2020 15 INCENTIVOS ECONÓMICOS REXIONAIS
IGAP021 - Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda 16 REGULACIÓN DE AVAIS
IGAP019 - Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda 17 AXUDAS DE SALVAMENTO E REESTRUTURACIÓN A EMPRESAS EN CRISE.
 
Ver o listado de axudas derogadas ou fóra de prazo