INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Buscador de axudas Lenda bandeiras Manual de axuda
Buscar en...  
   os seguintes térmos...

Axuda en vigor ata a súa derogación
Axuda pendente de convocatoria
Axuda derogada ou fóra de prazo
 

Resultados da busqueda

IGAPE- Instituto Galego de Promoción Económica
Axudas en vigor na actualidade
IGAP000 - Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda 1 DEFINICIÓN DE MICROEMPRESAS, PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS (PEMES)
IGAP159 - Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda 2 TIPOS DE XURO DE DIFERENTES CONVENIOS
IGAP307 - O prazo de presentación finaliza o 10/01/2017 3 Modificada nos últimos 15 días IG236 - PROGRAMA REACCIONA TIC - AXUDAS AOS SERVIZOS DE ASISTENCIA, DIAGNÓSTICO E SOPORTE NA IMPLANTACIÓN DE SOLUCIÓN DE EMPRESA DIXITAL E INDUSTRIA 4.0 (2016)
IGAP301 - O prazo de presentación comezará o 13/01/2017 4 IG190 - AXUDAS AOS SERVIOS DE ANÁLISE POTENCIAL COMPETITIVO, PROFESIONALIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO ESTRATÉXICO (PROGRAMA REACCIONA)
IGAP288 - O prazo de presentación finaliza o 30/12/2016 5 IG227 - PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN EQUIPOS PRODUTIVOS (2016)
IGAP292 - O prazo de presentación finaliza o 30/12/2016 6 IG228 - PROXECTOS DE INVESTIMENTO XERADORES DE EMPREGO (2016)
IGAP284 - O prazo de presentación finaliza o 31/05/2017 7 IG142 - PRÉSTAMOS DO IGAPE PARA FINANCIAR CIRCULANTE E INVESTIMENTOS CON FONDOS DO BEI (2015)
IGAP255 - Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda 8 IG195 - TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE NOVACIÓNS MODIFICATIVAS DE DIVERSOS PRÉSTAMOS DO IGAPE
IGAP016 - O prazo de presentación finaliza o 31/12/2020 9 INCENTIVOS ECONÓMICOS REXIONAIS
IGAP021 - Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda 10 REGULACIÓN DE AVAIS
IGAP019 - Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda 11 AXUDAS DE SALVAMENTO E REESTRUTURACIÓN A EMPRESAS EN CRISE.
 
Ver o listado de axudas derogadas ou fóra de prazo